Katarína Habovštiaková

18. 5. 1929
Jasov
—  16. 10. 2016
Bratislava
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež
Katarína HABOVŠTIAKOVÁ (manžel → Anton Habovštiak) r. 1939 – 47 študovala na gymnáziu v Bratislave, kde 1947 – 51 absolvovala aprobáciu slovenčina, francúzština a ruština na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, 1948 slavistiku na univerzite v Belehrade. R. 1951 – 53 pôsobila ako redaktorka v Slov. pedagogickom nakladateľstve, 1953 – 74 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, 1974 – 91 prednášala dejiny slov. jazyka, dialektológiu a slavistiku na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, od r. 1991 na… Čítať ďalej