Katarína Habovštiaková

18. 5. 1929
Jasov
—  16. 10. 2016
Bratislava
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládeť 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 27.

GONDA, Milan: Katarína Habovštiaková: Krásna je naša reč – Rozprávky o slovenčine. In: Knižná revue, roč. XXI, 9. 11. 2011, č. 23, s. 11.

SZENTÉSIOVÁ, Lenka: Katarína Habovštiaková: Môj život s Antonom Habovštiakom. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 11.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXIV – XXXV.

GONDA, Milan – HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Nezvyčajní manželia spojení tvvorbou. O tvorbe jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka hovorí jeho manželka Katarína Habovštiaková (Rozhovor). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 12.

MELICHER, Jozef: Frazeológia utajená v rozprávkach (Katarína Habovštiaková: V núdzi poznáš priateľa). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 8. 1996, č. 16 – 17, s. 7.

ČERNÁ, Mária: Svätí a počastie. Pranostiky. Omaľovánky (text K. Habovštiaková). In: Knižná revue, roč. V, 25. 1. 1995, č. 1, s. 5.