Ladislav Čavojský

17. 1. 1932
Trnava
—  9. 1. 2014
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra

Výberová bibliografia

POLÁK, Milan: Uzatvorené dielo Ladislava Čavojského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 140 – 143.

JURČO, Martin – ČAVOJSKÝ, Ladislav: "Každý kritik drží svojmu palce". (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 103 – 108.