Ladislav Hagara photo 1

Ladislav Hagara

15. 1. 1944
Nováky
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, próza

Životopis autora

Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave absolvoval štúdium novinárstva obhajobou diplomovej práce Publicistika v obnovených Slovenských pohľadoch (1881–1900)(1968), ale pre články publikované v auguste 1968 proti vpádu okupačných vojsk nesmel pracovať ako novinár a vykonával iné povolania (bol pod dozorom Štátnej bezpečnosti, ktorá ho evidovala v kategórii „nepriateľská osoba“). V rokoch 1974 – 1987 bol knižným redaktorom vo vydavateľstve Osveta v Martine (roku 1979 obhájil rigoróznu prácu Jozefínska tlačová politika 1780 – 1790), v rokoch 1987 – 1990 redaktorom pôvodnej prózy vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave a v rokoch 1990 – 1998 riaditeľom časopiseckého vydavateľstva Živena, a. s., v  Bratislave. Od roku 1998 je predsedom Spoločnosti na výskum húb. Pracuje vo výbore Slovenskej mykologickej spoločnosti a je členom mykologických spoločnosti v ČR, Rakúsku a Nemecku. Roku 2003 obhájil dizertačnú prácu Rod Hyphodontia na Slovensku (Basidiomycota,Corticiaceae). Zozbieral a odborne spracoval viac než 15 000 herbárových položiek húb, ktoré tvoria rozsiahly pramenný materiál k mykoflóre Slovenska. Patrí medzi popredných európskych mykofloristov a fotografov húb. Jeho atlasy húb vyšli knižne v 33 vydaniach (popri slovenčine aj v češtine, francúzštine, nemčine, holandčine a maďarčine). Od roku 1969 študuje a zhromažďuje materiál k pripravovanému onomasticko-biografickému dielu Hornonitrianske rody a osobnosti. Žije v Bratislave.