Lýdia Ragačová

6. 11. 1947
Bušince
Žáner:
próza, scenáristika
Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Lučenci (1965) študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (nedokončila), r. 1969 – 74 filmovú a televíznu dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. R. 1966 – 68 bola redaktorkou denníka Smena, od 1974 dramaturgičkou hraného filmu Slov. filmovej tvorby v Bratislave. Autorka próz Dymiace oblaky (1967), Mystérium (1971), Tvoja sila, moja trpezlivosť (1995); scenárov k… Čítať ďalej