Marianna Grznárová photo 1

Marianna Grznárová

1. 12. 1941
Rudno nad Hronom
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Životopis autora

Študovala na Jedenásťročnej strednej škole v Šuranoch, kde r. 1959 maturovala, 1959 – 63 na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po štúdiách pôsobila ako zastupujúca učiteľka na rozličných miestach, od 1969 bola redaktorkou a od 1971 pražskou spravodajkyňou denníka Ľud, od 1972 dramaturgičkou Hlavnej redakcie pre deti a mládež v Čs. televízii v Bratislave. Po časopiseckých literárnych začiatkoch (Ľud, Smena, Mladá tvorba) sa sústredila na básnickú tvorbu a na tvorbu pre deti a mládež. Knižne debutovala básnickou zbierkou Vstupujte bosí (1966), potom sa venovala tvorbe próz a televíznych seriálov pre deti, čo súviselo s jej profesionálnou prácou televíznej dramaturgičky. Jej televízny seriál Pásli ovce valasi (1973) vyšiel v rozprávkovej knihe pod názvom Maťko a Kubko (1977), po ktorej nasledovali knižky autorských rozprávok Bosá jabloň (1980), O netopierovi, ktorý nechcel spávať (1981) a Dvaja na ceste (2002), medzitým  vydala bábkovú hru Hašterica (1978). Autorka televíznych scenárov rozprávok a seriálov Pán Zametač Silvester (1974), Rozprávky pre somárika (1975), Kolovrátok (1976), Rozprávky z hliny (1977), Morské rozprávky (1978), Na polici v hrnci (1979) a i. Venovala sa aj prekladaniu detskej literatúry z češtiny.