Marína Čarnogurská-Ferancová

11. 6. 1940
Bratislava

Výberová bibliografia

Redakcia RSL: Dr. Marína Černogurská získala najvyššie čínske vyznamenanie za preklad. In: Revue slovenskej literatúry, roč. XXXIX, 2003, č. 4, s. 161.

ŠAH: Pripomíname si. Marína Čarnogurská-Ferancová – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 158.