Foto © Peter Procházka

Marína Čarnogurská-Ferancová

11. 6. 1940
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra, prekladateľská činnosť
Marína ČARNOGURSKÁ-FERANCOVÁ sa narodila 11. 6. 1940 v Bratislave. R. 1957 maturovala na gymnáziu v Bratislave, kde v 60. rokoch študovala popri zamestnaní čínštinu na jazykovej škole, 1963 – 69 sinológiu a filozofiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1957 – 63 pracovala ako detská zdravotná sestra, 1969 – 72 bola internou ašpirantkou na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK, po politických previerkach pracovala r. 1972 – 90 ako pisárka anglickej obchodnej korešpondencie, po 1990 pôsobila v Literárnovednom ústave, od 1991 v Kabinete… Čítať ďalej