Martin M. Šimečka photo 1

Martin M. Šimečka

3. 11. 1957
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, próza

Výberová bibliografia

MITKOVÁ, Natália: O nás bez idealizácie a predsudkov (Martin M. Šimečka: Medzi Slovákmi. Stručné dejiny ľahostajnosti od Dubčeka k Ficovi alebo Ako som sa stal vlastencom). Recenzia. In: In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 9 – 10, s. 122 –124.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Literatúra bodka sk. Zostavili, sprievodné texty a texty o autoroch napísali Peter Balko a Peter Prokopec). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 149 – 150.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Cenu Dominika Tatarku udelili Šimečkovi a bliblistom. In: Sme, roč. 26, 14. 3. 2018, č. 61, s. 12.

KVASNIČKA, Matúš: Tatarkova cena za ekumeniku aj Šimečkov pohľad na ľahostajnosť Slovákov. In: Pravda 13. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/462121-tatarkova-cena-za-ekumeniku-aj-simeckov-pohlad-na-lahostajnost-slovakov/

ZACHAR, Pavol (TASR): Cenu Dominika Tatarku získali Šimečka aj Hroboň. In: aktuality.sk, 13. 3. 2018.
https://www.aktuality.sk/clanok/572367/cenu-dominika-tatarku-ziskali-simecka-aj-hrobon/

ŠAH: Martin M. Šimečka – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 158 – 159.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Bez bradaviek sa dnes slovenská literatúra nezaobíde (literatura bodka sk). In: Sme, roč. 24, 16. 11. 2016, č. 266, s. 12.

Autor neuved.: Prozaikovi a publicistovi Martinovi M. Šimečkovi (1957) vyšiel pred 25 rokmi súbor noviel pod názvom Džin. In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 12.

-kz-: Po 30 rokoch (V bratislavskom kníhkupectve Artformu uviedli.. Džin). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 2.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Ako sme vydávali, čo sme chceli čítať. In: Sme, roč. 23, 29. 5. 2015, č. 122, s. 15.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava 2005.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava 2004.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

RASSLAFF, Ute: Poetika coolness? Mladá slovenská próza po roku 1989. In: RAK, roč. IV., 1999, č. 5, s. 24 – 32.

HVORECKÝ, J.: Filozofické obavy. In: OS, 10, 1998.

BOŽOCH, Adam a iní: Román zhnusovanie života (diskusia o knihe Martina M. Šimečku Záujem). (OBRATNÍK RAKA II). In: RAK, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 81 – 91.

BODACZ, B.: „...na seba zvedavý...“. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, č. 9, 1997.

CVIKOVÁ, Jana a ZELINSKÝ, Miroslav: Martin M. Šimečka: Záujem. (Konfrontácie). In: Romboid, 32, č. 5 – 6, 1997, s. 42 – 44.

FERKO, M.: Antipátos panteizmu. In: Literárny týždenník, 10, č. 37, 1997.

CHROBÁKOVÁ, S.: Nad problémami sebazobrazovania v literatúre. In: Romboid, 32, č. 4, 1997.

ZELINSKÝ, M.: Martin M. Šimečka: Záujem. In: Romboid, 32, č. 5 – 6, 1997.

PUKOVÁ, A.: Martin M. Šimečka: Každý spisovateľ je vlastne dobrodruh. In: Mosty, 2, č. 42, 1993.

ŠIKULA, B.: Beh bez divákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, č. 9, 1997.

BEŇO, J.: S devízou autentického poznania. In: Národná obroda, zv. 2, 1. 10. 1991.

HOCHEL, I.: Martin M. Šimečka: Džin. In: Romboid, 26, č. 10, 1991.

KASARDA, M.: Súkromná komorná kantáta. In: Kultúrny život, 25, č. 4, 1991.

KATKIŇ, R.: Prvotina. In: Kultúrny život, 25, č. 10, 1991.

KUHNOVÁ, D.: Obraz alternatívneho sveta. In: Slovenské pohľady, 107, č. 6, 1991.

LAGNEROVÁ, V.: Na slovo s Martinom M. Šimečkom. In: Slovenské pohľady, 107, č. 6, 1991.

MOJÍK, I.: Martin M. Šimečka: Džin. In: Romboid, 26, č. 10, 1991.

ZAJAC, P.: Rozum, srdce, oko. In: Slovenské pohľady, 107, č. 12, 1991.