Michal Hvorecký photo 2

Michal Hvorecký

29. 12. 1976
Bratislava

Autor o sebe

Pra(v)divosť slova. Na čím premýšľa a na čom precuje Michal Hvorecký? In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 11.