Mikuláš Kováč photo 1

Mikuláš Kováč

18. 5. 1934
Lekér
—  26. 5. 1992
Banská Bystrica
Pseudonym:
Gustáv Kosor, Milan Markus, P. Repáč
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠRANK, Jaroslav: Mojich desať (Mikuláš Kováč: Obrázok). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 54 – 55.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od vecnosti v básni k nadtextovej alegórii (Malé nehody vo veľkom tanci smrti). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 124 – 129.

LOMENČÍK, Július: Literárny jazyk Miluláša Kováča (Na príklade básne Moje mesto). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 20 – 28.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

LOMENČÍK, Július: Nezabúdať na historickú pamäť. Pri šťvrťstoročí úmrtia Mikuláša Kováča. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 24. 5. 2017, č. 19 – 20, s. 9.

LOMENČÍK, Július: Slovenské národné povstanie v poetickej reflexii Mikuláša Kováča.
http://www.topky.sk/cl/100313/1596369/Evita-odhalila-sukromnu-FOTO--Toto-je-novy-muz-jej-zivota-

(anka): Poetický pondelok s básňami Mikuláša Kováča. In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č. 19 – 20, s. 8.

LOMENČÍK, Július: Poetická spomienka na miesto "zrútenia civiliziácia". In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 11. 2. 2015, č. 5 – 6, s. 6.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 6.

LOMENČÍK, Július: Poetické a mysliteľské impresie poézie Mikuláša Kováča (pri príležitosti nedožitej osemdesiatky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 20 – 29.

HOCHEL, Igor: Slovakistika v Madride. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 8.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

Autor neuved.: Omladnite s "mladoleťákmi"! (Kováč, Mikuláš: Paneláci dobrí vtáci). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 15.