Milan Lechan

16. 3. 1943
Michalovce
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Milan Lechan – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 3, s. 157 – 158.

ŠAH: Milan Lechan – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 124, 2008, č. 3, s. 158 – 159.

GLOCKO, Peter, ml.: One man show alebo Vážno-nevážne nad desiatimi knižkami Milana Lechana. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 86 – 96.

SZABÓ, Ivan: Nevyliečiteľný humorista. Milan Lechan: Vírusy smiechu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 134 – 135.

ŠAH: Milan Lechan — 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 159.

LENČO, Ján: Milanova Lechaniáda (Milan Lechan: Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča). In: Knižná revue, roč. XIII, 10. 12.  2003, č. 25 – 26, s.13.

LENČO, Ján: Rodičom písne zakázané (Milan Lechan: Žiacka knižka Milana Lechana). In: Knižná revue, roč. XII, 15. 5. 2002, č. 10, s. 5.

MORAVČÍK, Štefan: Le-chán sa vracia! Žiacka knižka Milana Lechana. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 103 – 104.

HAVIAR, Štefan: "Darmo mentorujú mnohí..." Milan Lechan: Láskovanie s /h/láskou. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 282 – 283.

(ip): Dve päťky Milana Lechana. In: Knižná revue, roč. VIII, 1. 4. 1998, č. 7, s. 3.