Milan Rúfus photo 2

Milan Rúfus

10. 12. 1928
Závažná Poruba
—  11. 1. 2009
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež
Milan RÚFUS sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej Porube. V rokoch 1948 – 1952 študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia zostal na Filozofickej fakulte, kde pôsobil ako asistent, neskôr docent dejín českej literatúry 19. a 20. storočia až do odchodu do dôchodku. Medzitým (1971 – 1972) pôsobil na Instituto Universitario v Neapole, kde prednášal slovenský jazyk a literatúru. Žil a tvoril v Bratislave. Zomrel 11. januára 2009. Čítať ďalej

Stránky