Miloš Mistrík

16. 5. 1953
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, prekladateľská činnosť, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Miloš Mistrík – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 158.

URSÍNYOVÁ, Terézia: Miloš Mistrík: Jacques Copeau a jeho Starý holubník. In: Knižná revue, roč. XVII, 5. 12. 2007, č. 25. s. 4.

Autor neuved. – MISTRÍK, Miloš: Edičná činnosť Kabinetu divadla a filmu SAV (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 21. 6. 2006, č. 13, s. 8.

BÁBIKOVÁ, Marta – MISTRÍK, Miloš: Vzory originality (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 10. 5. 2006, č. 10, s. 12.

DRÚK, Slávo: Čo a o čom to je? (Slovenská absurdná dráma. Recenzia). In: RAK, roč. X., 2005, č. 7, s. 54 – 56.

ŠABÍK, Vincent: Vyčerpávajúca monografia. Miloš Mistrík: Slovenská absurdná dráma. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 113 – 116.

BYSTRÍK, Šikula: Príbehy o empatii, tolerancii a láske. Miloš Mistrík: Taormina. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 121 – 125.

VLNKA, Jaro: Pod obrazom rám (Miloš Mistrík: Taormina). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 5.

JANÍK, Pavol: Zmysel pre nezmysel alebo Racionálne o iracionálnom (Miloš Mistrík: Slovenská absurdná dráma). In: Knižná revue, roč. XII, 16. 10. 2002, č. 21, s. 5.

KOVÁČOVÁ, Martina: Pre všetkých milovníkov divadla. Miloš Mistrík a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 121 – 123.

JANÍK, Pavol: Divy divadla (Miloš Mistrík a kolektív: Slovenské divadlo v 20. storočí). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 14.

ZMÁTLO, Peter: Fluidum Paríža (Miloš Mistrík: Ži v Paríži). In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 5.