Miloš Mistrík

16. 5. 1953
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, prekladateľská činnosť, próza
Otec → Jozef Mistrík. V rokoch 1971 – 1976 študoval odbor divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde bol v rokoch 1977 – 1979 interným vedeckým ašpirantom. Od roku 1980 pôsobí v SAV, v rokoch 1980 – 1990 bol pracovníkom Umenovedného ústavu SAV, v rokoch 1990 – 2008 pôsobil ako riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV, v súčasnosti je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. V rokoch 1979 – 1986 bol súčasne výkonným a v rokoch 1987 – 1995 hlavným redaktorom časopisu Slovenské divadlo, v rokoch 1994… Čítať ďalej