Miroslav Demák photo 2

Miroslav Demák

2. 11. 1948
Stará Pazova (Srbsko)
Žáner:
odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, iné

Životopis autora

Miroslav DEMÁK (1948) – básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ, novinár a vydavateľ.
Po absolvovaní gymnázia v Starej Pazove (1967) sa zapísal na fakultu politických vied univerzity v Belehrade, odkiaľ prestúpil na Filozofickú fakultu UK v Bratislave, ktorú ukončil r. 1972. Pôsobil ako novinár v týždenníku Hlas ľudu, bol redaktorom časopisov Nový život a Pionieri (neskoršie Zornička), knižných vydaní vo vydavateľstve Obzor v Novom Sade, od r. 1993 žije v Bratislave a venuje sa vydavateľskej činnosti. Napísal zbierky básní Z otvorenej dlane (1974), Zverokruh (1977), zbierky poviedok Švédske domky (1980), Kráľom bude ten, ktorý sa vráti (2001). Prevažne rozprávkové motívy sú obsahom jeho básnickej, prozaickej i dramatickej tvorby pre deti (O troch umelcoch, 1977; Trojhlavý drak Štefan, 1979; Tchorí chór, 1985; Traja umelci a drak Samuel, 1986; Husle, 1993 a i.). Zostavil antológiu dolnozemskej slov. literárnej spisby pre deti Je to? (1997), vydal dva výbery zo slovenskej vojvodinskej poézie pre deti: Ľahko lietať, keď máš krídla (1986), Kúpim bonbón ako vráta (1994), spoluautor antológie Herbarium pannoniensis (2000), prekladá zo srbčiny, slovinčiny, macedónčiny, rusínčiny a nemčiny.