Mišo Kováč-Adamov

24. 5. 1930
Zlaté Moravce
Pseudonym:
Adamov, M. Borkov, Elena Marčáková, Elena Mariášová, K. Michalov, Mišo K. Adamov, Martin Križava
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba, scenáristika

Životopis autora

Obč. m. Michal Kováč. R. 1946 – 51 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1951 – 56 slovenčinu a literárnu vedu, 1961 – 62 knihovníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1969 – 70 muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne. R. 1956 – 90 pôsobil v Matici slov. v Martine sprvu ako pracovník bibliografického oddelenia, 1966 – 71 riaditeľ Pamätníka slov. literatúry, 1971 – 90 pracovník Literárneho múzea, súčasne 1971 – 99 prednášal literárnu muzeológiu na univerzite v Brne, 1990 – 92 námestník ministra kultúry Slov. republiky v Bratislave, 1993 – 94 správca Matice slov. v Martine, od 1993 prednáša kultúrnu históriu a staroslovienčinu v teologickom inštitúte v Badíne, žije v Martine. Vo vedeckej práci sa sústredil na problematiku bibliografie, spracoval vyše 50 titulov rozličných súpisov literatúry, medzi nimi vzorový katalóg Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra (1959) a Poznajme súčasnú slovenskú literatúru (1961). Spoluzostavovateľ pamätníc Matica slovenská (1963) a Historický rok (1966). Jeden zo zakladateľov slov. literárneho múzejníctva, autor monografie Úvod do štúdia literárnej muzeológie (1982). Ako teatrológ sa prezentoval monografickými prácami Bábkárska tvorba (1984), Slovenská ochotnícka scénografia (1986), Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla (1993), Gorazdov Močenok (1998). V dramatickej tvorbe sa orientoval na rekonštruovanie ľudových hier (Tekvičky, 1981; Prvohry, 1984; Tomášik a Katarínka, 1989; Turobáj, 1994; Dorota, 1999). Deťom adresoval bábkové a činoherné predlohy Gašparko (1981), Skúška alebo Zahraj (1982), Čo je to čerieslo, aký je jarmok (1985) a i. Autorsky pripravil scenáre mimojaviskových hromadných divadelných predstavení Matica v dejinách – dejiny v Matici (1988), Župy v Matici – Matica v župach (1993), Prispenia Martina – svätého i Turčianskeho (1997). Pre rozhlas napísal hru Žatevná (1985) a od r. 1994 cyklus hier o osobnostiach z dejín cirkvi.