Mojmír Groll

28. 7. 1940
Bratislava
Žáner:
rozhlasová tvorba, scenáristika
R. 1954 – 57 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Myjave, 1956 – 61 slovenčinu a hudobnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, 1970 – 75 popri zamestnaní na Katedre estetiky a estetickej výchovy UK. Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby (1961 – 63) pôsobil r. 1963 – 70 ako učiteľ na viacerých bratislavských školách, 1970 – 90 redaktor vysielania pre školy v Slov. televízii, 1991 redaktor časopisu Talent, od 1992 redaktor a napokon šéfredaktor dvojtýždenníka TELE plus. Pedagogické pôsobenie a práca s deťmi ho inšpirovali… Čítať ďalej