Pavol Dobšinský

16. 3. 1828
Slavošovce, okr. Rožňava
—  22. 10. 1885
Drienčany, okr. Rimavská Sobota
Pseudonym:
Miloš, Ondrej Kráľ, Slavoj Drienčanský, Železnický
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, populárne žánre, pre deti a mládež, próza
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

PALKOVIČOVÁ, Eva: Idylický topos v slovenskej próze šesťdesiatych rokov 19. storočia. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 463 –  477.

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Ľubica Schmarcová, zost.: Autor a subjekt). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 151 – 152.

PODRACKÁ, Dana: Poetické rébusy Pavla Dobšinského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 11 – 26.

VÁLEK, Igor: Spomienka / výročie (Chrabrý princ a asteroid z Gemera). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 18.

FERKO, Andrej: Pavol Dobšinský – Matúš Zahatlan: Prostonárodnie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 148 – 174.

PETRÍKOVÁ, Martina: Osobné alebo rodinné dejiny čítania (Zamyslenie nad niektorými textami Pavla Dobšinského, Milana Rúfusa a Martina Braxatorisa-Sládkoviča). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 60 – 62.

HEVIER, Daniel, ml.: Na cestách nachádzal príbeh. In: Katolícke noviny, roč. 133, 15. 4. 2018, s. 20.

PODRACKÁ, Dana: Poetické rébusy Pavla Dobšinského. In: Pravda, 26. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/463676-poeticke-rebusy-pavla-dobsinskeho/

GAHÉROVÁ, Vladimíra: Pavol Dobšinský, zberateľ slovenských pokladov. In: Pravda, 17. 3. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/462482-pavol-dobsinsky-zberatel-pokladov/

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 26.

HATALA, Marián: Pavol E. Dobšinský, Igor Válek: Nebojsa! (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 2. 10. 2013, č. 20, s. 5.

VÁLEK, Igor: Pocta Dobšinskému. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 19.

KOVÁČOVÁ, Valéria: Dobšinský už aj po španielsky. In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 4. 9. 2013, č. 29 – 30, s. 15.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

ŤAPAJNOVÁ, Eva: Lekcia ľudskosti (Pavol Dobšinský: Tri holúbky. Pre deti rozpráva Mária Ďuríčková). In: Knižná revue, roč. XVII, 17. 1. 2007, č. 2, s. 5.

MUCHOVÁ, Eva: Vôňa starých čias (Pavol Dobšinský: Trojruža). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 5.

KRAUS, Cyril: Poznámky na tému "Dobšinského rozprávky". In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 28 – 33.

Autor neuved.: Rozprávka  – soľ života (Bohatstvo v slove zakliate. Zlatá kniha rozprávok Pavla Dobšinského). In: Knižná revue, roč. X, 6. 12. 2000, č. 25, s. 11.