Pavol Garan photo 1

Pavol Garan

21. 8. 1978
Rožňava
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 81 – 82.

HAJKO, Dalimír: Pavol Garan / Šla Pavla šalviou (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 117 – 118.

HRABČÁKOVÁ, Katarína – GARAN, Pavol: "Cestu k poézii som si našiel napriek všetkému." Rozhovor Kataríny Hrabčákovej s Pavlom Garanom. In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 48 – 51.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

MOTÚZOVÁ, Lenka: Jednotlivec. Pavol Garan: Trochejský kôň. In: Dotyky, roč. XXVI., 2014, č. 5, s. 56 – 57.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVIII.

MATEJOV, Radoslav: Okrem iného... Pavol Garan: Jednotlivec (Trojský kôň). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 5.

-mat-: Peter a Pavol v Artotéke. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 2.

HOCHEL, Igor: Od dokonalého tvaru k dokonalejšej poézii? Pavol Garan: Smrť zahroteným prstom. (Recenzia) In: RAK, roč. XIV, 2009, č. 5, s. 38 – 40.

SMREKOVÁ, Marika – TOMÁŠ, Radoslav – GARAN, Pavol: Dobrá kniha by mala mať povahu perpetuum mobile (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. 12.

Autor neuved. – GARAN, Pavol: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 27. 8. 2008, č. 18, s. 11.