Pavol Stanislav photo 1

Pavol Stanislav

6. 5. 1943
Nemčiňany
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, iné
Vlastné meno:
Pavol Pius

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Rodák z Nemčinian Pavol Stanislav...... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. VIII.

ŠAH: Pavol Stanislav – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 155.

JANÍK, P.: Závratné návraty básnika. In: Literatura Umění Kultura, č.8, 11. 6. 2014.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 6.

ČERVŇÁK, Andrej (ed.): Život a dielo Pavla Stanislava. Bratislava - Nitra: Spolok slovenských spisovateľov Nitra - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2011.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XV.

ŠAH: Pavol Stanislav – 65. (Pripomíname si.). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 158 – 159.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

JANÍK, P.: Básnik večných tém (P. Stanislav: Ranné zamyslenia). In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 24 – 25.

ŠAH: Pavol Stanislav – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 159.

CHUDOBA, A.: V tradičnom tóne (P. Stanislav: Obrázky z domova). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 15.

JANÍK, P.: Ľahší a hlbší život (P. Stanislav: Moje úzkosti). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 21.

-mg-: Cesta k sebapoznaniu a identite (Pavol Stanislav: Obrázky z domova). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 19.

ČERVEŇÁK, A.: Domov ako duchovný ozón (P. Stanislav: Požehnaný domov). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 38.

CHUDOBA, A.: Potvrdenie orientácie (P. Stanislav: Požehnaný domov). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 37.

CHUDOBA, A.: Návrat k tradičným hodnotám? (P. Stanislav: Požehnaním požehnané). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 33.

MATEJOV, R.: Krehkosti (P. Stanislav: Krehkosti). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 3.

JURAN, V.: Krehké vyznania zrelého lyrika (P. Stanislav: Krehkosti). In: Slovenská republika, zv. 6, 1. 10. 1998, č. 226.

MELICHER, J.: Preverená krehkosť spomienok (P. Stanislav: Krehkosti). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 41.

ČERVEŇÁK, Andrej: Apoteóza slova (P. Stanislav: Boží rok). In: Knižná revue, roč. VI, 13. 3. 1996, č. 5, s. 5.

ČERVEŇÁK, Andrej: Apoteóza slova (P. Stanislav: Boží rok). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 10.

HOCHEL, I.: Pavol Stanislav: Boží rok. In: Romboid, 31, 1996, č. 6.

MELICHER, J.: Poetické premeny kalendárneho času (P. Stanislav: Boží rok). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 6.

ANDRUŠKA, P.: Oblok do ľudskej duše (P. Stanislav: Osievanie kamienkov). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 2.