Pavol Števček photo 1

Pavol Števček

25. 6. 1932
Vavrišov
—  28. 2. 2003
Bratislava
Pseudonym:
Peter Bystrý
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Pavol ŠTEVČEK sa narodil 25. júna 1932 vo Vavrišove na východnom Slovensku. Strednú školu a obchodnú akadémiu absolvoval v Humennom (1943 – 1951). Po vysokoškolskom štúdiu slovenčiny a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave získal roku 1968 doktorát filozofie. Už počas vysokoškolského štúdia bol redaktorom Kultúrneho života 1955 – 1967 (v rokoch 1963 - 1964 jeho šéfredaktorom). V rokoch 1967 – 1970 bol vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV, kde roku 1968 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied. Pre publicistickú angažovanosť v obrodnom procese 1967 – 1970, najmä na stránkach Kultúrneho života, ho odsunuli do úzadia. V rokoch 1970 – 1977 bol potom redaktorom vydavateľstva Obzor, po roku 1977 pôsobil v dokumentačných ústavoch pre umeleckú kritiku a divadlo v rezorte ministerstva kultúry. Od roku 1991 bol šéfredaktorom Literárneho týždenníka, až do roku 1998, keď ho zvolili za poslanca Národnej rady SR (za HZDS). Tu pôsobil až do volieb roku 2002. Odvtedy žil a tvoril v Bratislave ako literárny historik a publicista. Zomrel v Bratislave 28. februára 2003.