Pavol Strauss photo 1

Pavol Strauss

30. 8. 1912
Liptovský Mikuláš
—  3. 6. 1994
Nitra
Žáner:
esej, poézia, próza, iné, literárna veda

Výberová bibliografia

MIKLOŠKO, Jozef: Julo Rybák a jeho literárny svet (Julo Rybák: V dotyku s Pavlom Straussom VII). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 14. 10. 2020, č. 35 – 36, s. 12.

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

MACKOVÁ, Mária: Literárna komunikácia Pavla Sttaussa. In: Romboid, roč. LII, 2017, č. 7, s. 57 – 63.

RYBÁK, Julo (pripravil): Pavol Strauss o milosti a milosrdenstve. (ZO ZBYTOČNÉHO DENNÍKA PAVLA STRAUSSA – ZOBRANÉ LITERÁRNE A MYSLITEĽSKÉ DIELA V., str. 121 – 216). In: Katolícke noviny, roč. 131, 24. 1. 2016, č. 3, s. 20 – 21.

LEHOCKÁ, Irena: Pavol Strauss a katolícka moderna. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 126 – 118.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 6.

-báb-: Celoživotné dielo Pavla Straussa. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 11.

ŽILKA, Tibor: Pavol Strauss: S výhľadom do nekonečna, Hudba plaší smrť, Rekviem za neumieranie. In: Knižná revue, roč. XX, 31. 3. 2010, č. 7, s. 3.

BÁTOROVÁ, M.: Konzervatívne myslenie ako východisko z labyrintu modernity? In: Slovenské pohľady, roč. IV + 125, č. 5 (2009), s. 34 – 42.

PAŠTEKA, J.: Metafyzická orientácia Pavla Straussa. In: Rekviem za neumieranie. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, s. 5 – 14.

PAŠTEKA, J.: Mnohostranná osobnosť Pavla Straussa. In: Hudba plaší smrť. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, s. 5 – 16.

ŠABÍK, Vincent: Annus mirabilis. (Denník Pavla Straussa z roku 1989). In: Slovenské pohľady, 4 + 124, 2008, č. 3, s. 77 – 84.

BÁTOROVÁ, M.: Kontinuita a diskontinuita literárneho procesu. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 124, č. 2 (2008), s. 119 – 122.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin : LIC a SNK, 2008.

ŠABÍK, V.: Annus mirabilis (Denník Pavla Straussa z roku 1989). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 124, č. 3 (2008), s. 77 – 84.

TRETINOVÁ, T.: Hudba ako zmysel života Pavla Straussa. In: Kultúra, roč. XI, č. 11 (2008), s. 9.

FARKAŠOVÁ, E.: Hľadanie kontextov. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XX, č. 15 – 16 (2007), s. 12.

GEISBACHEROVÁ, Michaela: Spomienky presiaknuté človečinou (Pavol Strauss: Sme mocnejší ako čas. Apokalyptické tiene). In: Knižná revue, roč. XVII, 6. 6. 2007, č. 12, s. 11.

ŽILKA, Tibor: Záslužný edičný čin. Mária Bátorová: Paradoxy Pavla Straussa. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 127 – 129.

GÁFRIK, Róbert: O (u)mlčaní básnika (Mária Bátorová: Paradoxy Pavla Straussa). In: Knižná revue, roč. XVII, 31. 1. 2007, č. 3, s. 5.

BÁTOROVÁ, M.: Paradoxy Pavla Straussa. Bratislava : Petrus 2006.

LEIKERT, J., ed.: (Ne)naplnený čas Pavla Straussa. Nitra : Kulturologická spoločnosť, 2006.

RYBÁK, J.: V dotyku s Pavlom Straussom. Košice : CompuGraph, 2006.

BÁTOROVÁ, M.: Jednotlivci – ostrovy viery. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XVIII, č. 3 – 4 (2005), s. 10.

KERUĽOVÁ, M.: Pavol Strauss. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005.

FARKAŠOVÁ, Etela: Dva pohľady na prelomovú dobu. Pavol Štrauss – Július Rybák: Premožený čas (1989). In: Knižná revue, 1. 9. 2004, č. 18, s. 5.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : LIC, 2004.

KLAS, T.: Básnické svedectvo o konverzii. In: Kultúra, roč. 5, č. 13 (2002), s. 10.

MIKULÁŠ, R.: Koleso času v poézii Pavla Straussa. In: Literárny týždenník, roč. 15, č. 15 (2002), s. 10.

GAJDOŠ, Martin: Vidieť všetko inak (Pavol Strauss: Človek pre nikoho). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 5.

ŽILKA, T.: Byť sám sebou. In: Verbum, roč. 13, č. 2 (2002), s. 1 – 3.

KALINAY, P.: Metaforická sebareflexia. In: Kultúrny život, roč. 2, č. 18 (2001), s. 8.

MELICHER, J.: Memoáre o nerealizovaných možnostiach filozofa. In: Literárny týždenník, roč. 14, č. 10 (2001), s. 10.

ŽILKA, T., ed.: Duchovnosť ako princíp tvorby. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001.

RYBÁK, J.: So Straussom – po Straussovi. Prešov : Michal Vaško, 1998.

MELICHER, J.: Harmónia tvorivých ambícií. In: Literárny týždenník, roč. 10, č. 19 (1997), s. 7.

ČERVEŇÁK, A.: Denník o ľudskej transcendencii. In: Literárny týždenník, roč. 8, č. 15 (1995), s. 4.

HAJKO, D.: Hlas o láske, živote a smrti. In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 111, č. 1 (1995), s. 146 – 148. 

RYBÁK, J.: Domov Pavla Straussa. In: Literárny týždenník, roč. 8, č. 27 (1995), s. 6 – 7.

RYBÁK, J.: Na prelome vekov. In: Verbum, roč. 6, č. 4 (1995), s. 221 – 224 a č. 5 (1995), s. 289 – 292.

BÁTOROVÁ, M.: Čas Pavla Straussa v nás. In: Literárny týždenník, roč. 7, č. 24 (1994), s. 2.

KOMOROVSKÝ, J.: Kolíska dôvery. In: Literárny týždenník, roč. 7, č. 28 (1994), s. 4.

PAŠTEKA, J.: Nad denníkom Pavla Straussa. In: Za mostom času. Košice : Verbum, 1993, s. 128 – 140.

RAKÚS, S.: Esejizmus definícií. In: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou. Levoča : Modrý Peter, 1993, s. 48 – 51.

ČERVEŇÁK, A.: Filozofické úvahy, alebo, Duchovné kontemplácie? In: Kultúrny život, roč. 26, č. 43 (1992), s. 9.

ČERVEŇÁK, A., ed.: Literárna tvorba Pavla Straussa. Nitra : Západoslovenská odbočka Spolku slovenských spisovateľov, 1992.

HALVONÍK, A.: Kvetnatá reč esejí. In: Knižná revue, roč. 2, č. 19 (1992), s. 7. 

MIHINA, F.: Etické zásady existencie človeka. Filozofické reflexie spisovateľa. In: Literárny týždenník,  roč. 5, č. 27 (1992), s. 4. 

FELIX, J.: K jubileu Pavla Straussa. In: Rekviem za živých. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1991, s. 233 – 236.

HAMADA, M.: Básnici meditácie a neúhybného myslenia. In: Tvorba T, roč. 1(10), č. 7 (1991), s. 30 – 31.

MELICHER, J.: Meditácie o posledných veciach. In: Literárny týždenník, roč. 4, č. 48 (1991), s. 4.

PETRÍK, V.: O zmysle bytia. In: Slovenské pohľady, roč. 107, č. 10 (1991), s. 129 – 131. 

ŽILKOVÁ, M.: Diagnostik i liečiteľ. In: Literárny týždenník, roč. 4, č. 48 (1991), s. 4.

FELISX, J.: Pavol Strauss: Zápisky diletanta (Doslov). Bratislava : Tatran, 1968, s. 115 – 119.