Pavol Strauss photo 1

Pavol Strauss

30. 8. 1912
Liptovský Mikuláš
—  3. 6. 1994
Nitra
Žáner:
esej, poézia, próza, iné, literárna veda

Životopis autora

Pavol STRAUSS sa narodil 30. augusta 1912 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Absolvoval slávne mikulášske gymnázium, v rokoch 1931 – 1937 štúdium medicíny vo Viedni a v Prahe. V roku 1939 bol na vlastnú žiadosť preložený z nemocnice v Plzni do plukovnej nemocnice v Ružomberku, neskôr krátko pôsobil ako lekár v Palúdzke. Pod vplyvom priateľstva s Munkovcami konvertoval v roku 1942 na katolícke náboženstvo. V roku 1944 narukoval do vojenskej nemocnice v Ružomberku, kde ho zastihlo SNP. Prešiel do poľnej nemocnice na povstaleckom území. Po potlačení povstania bol zajatý gestapom a krátko väznený. Potom sa skrýval v kláštore v Trnave. V roku 1946 sa stal primárom chirurgického oddelenia v Skalici, neskôr riaditeľom skalickej nemocnice. Počas tohto pôsobenia absolvoval študijný pobyt v Zürichu u profesora A. Brunnera. V roku 1956 bol pozbavený miesta v Skalici a preložený do Nitry, kde mu bolo umožnené len minimálne operovať. Tu zotrval až do dôchodku. Jeho rozhľadenosť a morálny kredit spôsobili, že v období socializmu sa u neho tajne schádzali mladí, prevažne kresťansky orientovaní intelektuáli. Zomrel 3. júna 1994 v Nitre.