Peter Andruška photo 1
Foto © Peter Procházka

Peter Andruška

17. 7. 1943
Trnovec nad Váhom
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza
Peter ANDRUŠKA študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Šali (maturoval r. 1960), potom na Strednej lesníckej škole v Hraniciach na Morave, v r. 1962 – 66 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ v Šali, od r. 1972 bol redaktorom Slov. pohľadov, 1987 – 96 tajomníkom organizácií slov. spisovateľov v Bratislave, od r. 1998 pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Do literatúry vstúpil ako básnik, po časopiseckých začiatkoch debutoval zbierkou básní Labutia púť (1971).… Čítať ďalej