Peter Darovec

31. 5. 1970
Bratislava
Žáner:
literárna veda, próza

Životopis autora

Peter DAROVEC študoval na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1988 maturoval, 1988 – 93 slovenčinu a históriu na bratislavskej Filozofickej fakulte UK, kde po štúdiách pôsobil najprv ako postgraduant a potom odborný asistent na Katedre slov. literatúry a literárnej vedy. V roku 1993 externe prednášal na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity. V roku 1994 absolvoval študijný pobyt na University of Warwick vo Veľkej Británii. V rokoch 1996–2000 pôsobil ako šéfredaktor literárneho časopisu RAK. Literárnokritické príspevky uverejňoval už počas štúdií v periodickej tlači a v zborníkoch Fórum mladej slovenskej literárnej kritiky (1992) a Fórum literárnej kritiky (1994). Zostavil a vydal antológiu slov. poviedky Miesto príbehu (1995) a s V. Barboríkom publikáciu k výročiu časopisu Mladá tvorba (1996). Autor literárnovednej práce Násmešné rozmlúvanie (1996), v ktorej formou fiktívneho dialógu (medzi Optimistom a Pesimistom) uvažuje o štyroch dielach slov. spisovateľov: o Záborského Faustiáde, o Bajzovom románe René mládenca príhody a skúsenosti, o satirickej próze J. Chalupku Bendeguz a o novele Večne je zelený… od P. Vilikovského. Spoluautor príručiek o slovenských spisovateľoch (Portréty slovenských spisovateľov, Panoráma slovenskej literatúry a i.).