Foto © Peter Procházka

Peter Darovec

31. 5. 1970
Bratislava
Žáner:
literárna veda
Študoval na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1988 maturoval, 1988 – 93 slovenčinu a históriu na bratislavskej Filozofickej fakulte UK, kde po štúdiách pôsobil najprv ako postgraduant a potom odborný asistent na Katedre slov. literatúry a literárnej vedy. Literárnokritické príspevky uverejňoval už počas štúdií v periodickej tlači a v zborníkoch Fórum mladej slovenskej literárnej kritiky (1992) a Fórum literárnej kritiky (1994). Zostavil a… Čítať ďalej