Peter Staríček photo 1

Peter Staríček

14. 4. 1981
Svidník
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVII.

BŽOCH, J.: Prvochodec hľadá odpoveď na otázku o zmysle života. In: sme.sk, 26. 2. 2010 (http://kultura.sme.sk/c/5259672/prvochodec-hlada-odpoved-na-otazku-o-zmysle-zivota.html).

CABADAJ, P.: Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev (Peter Staríček: Chodec). In: Knižnica, roč. 11, 2010, č. 1 – 12, s. 103 – 104.

GRUPAČ, M.: Peter Staríček: Chodec. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 126, 2010, č. 9, s. 128-130.

HOSTOVÁ, Ivana: Kto sa bojí, nech nechodí (Peter Staríček: Chodec). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 5.

-mat-: Peter a Pavol v Artotéke. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 2.

NITKULINCOVÁ A.: Peter Staríček debutuje zbierkou básní. In: Korzár.sme.sk, 18. 1. 2010. (http://korzar.sme.sk/c/5196694/peter-staricek-debutuje-zbierkou-basni.html)