Radovan Brenkus photo 1

Radovan Brenkus

30. 1. 1974
Bardejov
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

ZITOVÁ, Katarína: Radovan Brenkus: Snívanie s netvorom (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 7.

PODRACKÁ, Dana: Radovan Brenkus: Dym z ríše tieňov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 7 – 8, s. 284 – 286.

PETRAŠKO, Ľudovít: Z pozície pozorovateľa. Radovan Brenkus: Dym z ríše tieňov (Recenzia). In: Knižná revue,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. 5.

VLADO,M.: Umelecké dielo je pokrivené zrkadlo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, 5.

VLNKA, J.: Otvorená náruč nebytia. In Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, 1.2

SOUČKOVÁ, M.: Čítajte, predstavenie sa začína. In Romboid, roč. XXXXI., 2009, 8.
http://romboid.sk/wp-content/uploads/2012/11/romboid8-2006-fin-mail.pdf

Dobrá kniha je o láske i smrti: z vedca - fyzika sa stal spisovateľ a vydavateľ. In Košický korzár, XII, č.199 (27. 8. 2009).
http://korzar.sme.sk/c/4991398/radovan-brenkus-dobra-kniha-je-o-laske-i-smrti.html

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Martin – Bratislava, Slovenská národná knižnica - Literárne informačné centrum, 2008, 2. vyd.

www.brenkus.pectus.sk

Autor neuved. – BRENKUS, Radovan: Vydavateľstvo PECTUS (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII,  21. 11. 2007, č. 24, s. 10.

SVETOŇ, Ľuboš – BRENKUS, Radovan: Tvoríme, aby nás nezadlávilo prázdno (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 10. 10. 2007, č. 21, s. 12.

KETNEROVÁ, K.:Čitateľ ako druh ešte nevyhynul. In: Knižnica, 8, 2007, 9
http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/september/36.pdf

HOCHEL, Igor: Priveľa literárnych inšpirácií (Radovan Brenkus: Návraty pekla). In. Knižná revue, roč. XVI, 25 10. 2006, č. 22, s. 5.

TURAN, Andy: Radovan Brenkus: Romanca s bludičkou. In: Dotyky, roč. XVIII, 2006, č. 3 – 4, s. 126.

BŽOCH, J.: Dva rôzne pohľady básnikov z východu. In: Sme, 10. 4. 2003
http://www.sme.sk/c/866962/dva-rozne-pohlady-basnikov-z-vychodu.html#ixzz2VVtCHZEU