Róbert Letz

29. 8. 1967
Bratislava
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Stručná charakteristika

Venuje sa politickým, cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska v 20. storočí, dôkazom čoho sú knižné práce: Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Na ceste ku komunistickej totalite (1994), Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 – 1948) (2000), Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, 1. zv. (2001, spoluautor), Štruktúry moci na Slovensku 1948 – 1989 (2004, spoluautor), Bratria Letzovci. Život a dielo Štefana Letza a Bela Letza (2005, spoluautor), Slovenská ľudová strana v dejinách (1905 – 1945) (2006, spoluautor), V hodine veľkej skúšky. Listy biskupa Michala Buzalku, spoločné prejavy slovenských katolíckych biskupov (2007), Dokumenty k procesu s katolíckymi biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom (2007), Odkaz živým. Prípad Albert Púčik a spol. (2008), Dokumenty k procesu s Viliamom Žingorom a spol. (2009), Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku (2009), Drahomilovaní moji! Korešpondencia Alberta Púčika (1944 – 1951) (2010, spoluautor), Slovenské dejiny IV (1914 – 1938) (2010), Krížom k svetlu. Život a dielo biskupa Michala Buzalku (2011), Slovenské dejiny V (1938 – 1945) (2012), Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (2014), Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách (2014), Národe môj (Pamätnica 150. výročia narodenia Andreja Hlinku) (2015), Biskup Štefan Barnáš (2017), Černová 1907 (2017), Slovenské územie v historickom kontexte (2017), Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20. storočia (2018), Úsilie Slovákov o autonómiu (2019), Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu (2019), Cyrilometodská tradícia ako spájajúci fenomén (2020), Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a strednej Európy (2021).

Je autorom učebníc slovenských dejín 20. storočia pre základné školy a gymnáziá. Aktívne sa zúčastňuje na mnohých vedeckých podujatiach doma i v zahraničí, publikuje, prednáša, je členom redakčných rád a vedeckých grémií.