Rudolf Schuster photo 1

Rudolf Schuster

4. 1. 1934
Košice
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

DINKA, Pavol: Osobné blahoželanie premiéra (Hlavná cena Egona Erwina Kischa Rudolfovi Schusterovi). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 11, 12. 2019, č. 43 – 44, s. 2.

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

DINKA, Pavol: Spojenie srdca, vízií a pracovitosti. Zamyslenie sa nad knihou Chvála tvorivosti – súbor príspevkov venovaných 85. výročiu narodenia Rudolfa Schustera. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 20.

LEIKERT, Jozef: Kronikár doby a vzťahov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 24 – 35.

DINKA, Pavol: Schody návratov... In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 2. 2019, č. 7 – 8, s. 1 a 2.

ŠAH: Pripomíname si (Rudolf Schuster – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 148 – 149.

DINKA, Pavol: Človek a umelec života (k 85. narodeninám Rudolfa Schustera). In: Literárny týždenník, roč.XXXI, 12. 12. 2018, č. 43 – 44, s. 4.

BIELIK, Miroslav: Majestátne a dramatické príbehy (Nad novou knihou Rudolfa Schustera Čukotka – Kde sa rodí deň). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 31. 1. 2018, č. 3 – 4, s. 6.

SZABÓ, Ivan: S vylúčením detí a mládeže (Slovenská literatúra faktu 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXXV.

SZABÓ, Ivan: Rudolf Schuster: Ľadová krása Grónska. In: Knižná revue, roč. XXI, 22. 6. 2011, č. 13, s. 11.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXIII.

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXI.

ČELKOVÁ, L.: Rudolf Schuster: Farby Islandu. In: Knižná revue, 19, 2009, č. 6, s. 10.

ČOMAJ, Ján: Rudolf Schuster: Aljaška. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 111.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

LIBA, P.: Osobné a verejné v literárnom diele Rudolfa Schustera. Bratislava: Veda 2004.

PETRÁNSKY, Ľ.: K interpretácii umeleckého diela Rudolfa Schustera s Ernestom Zmetákom. In: Schuster, R.: S Ernestom Zmetákom. Košice 2004.

Život a dielo Rudolfa Schustera (Zborník). Nitra 2004.

REZNÍK, J.: Pre(r)údium Es dur. In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 47 – 48.

KONDA, Anna: ...drž sa svojho koryta. Literárna tvorba Rudolfa Schustera (zborník referátov). (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2002, č. 3, s. 43 – 45.

REZNÍK, J.: Po stopách otcovej mladosti. In: Rezník, J.: Túry do literatúry. Bratislava: Slovart 2001, s. 282.

SVETOŇ, Ľ.: Vždy trochu na hrane. In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 10, s. 1 a 11.

GÁFRIKOVÁ, O.: Muž na mieste činu. In: Nové slovo 28, 1986, č. 11, s. 3.