Silvester Lavrík photo 3

Silvester Lavrík

24. 1. 1964
Spišský Štiavnik
Žáner:
dráma, literatúra faktu, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Ocenenia

Cena Alfréda Radoka – 1. miesto za hru Katarína (1995)

Cena MK SR Za tvorivý čin roka za hru Zátišie s matkou (1996)

Cena Alfréda Radoka – 3. miesto za hru Posledný letný deň (1998)

Finalista súťaže Poviedka ’98 za prózu Kytica pre sudcu (1998)

Cena MK SR Za tvorivý čin roka – úprava textu Hájnikova žena K. Horváth a S. Lavrík (1999)

Dráma 2000 – 1. miesto za hru Uschni láska moja (2000)

Cena Dosky 2001 – nominácia za preklad a réžiu hry D. Harrowera: Nože v sliepkach (2001)