Silvester Lavrík photo 3

Silvester Lavrík

24. 1. 1964
Spišský Štiavnik
Žáner:
dráma, literatúra faktu, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Životopis autora

Narodil sa 24. januára 1964 v Spišskom Štiavniku. Po štúdiách na popradskom gymnáziu a Univerzite P. J. Šafárika v Prešove pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. V roku 1991 založil divadelné združenie BáPoDi, kde dodnes pôsobí ako jeho kmeňový autor a režisér. Po rôznych „londonovských“ peripetiách a remeselníckych zamestnaniach vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave a pracoval ako režisér Slovenského rozhlasu v Košiciach a v Bratislave. Ako dramatický autor a režisér spolupracuje aj s profesionálnymi divadlami v Čechách, Poľsku a na Ukrajine. Od roku 2000 bol umeleckým šéfom Mestského divadla Zlín, v rokoch 2005 – 2009 riaditeľom Rádia Devín, v rokoch 2009 – 2011 pôsobil ako projektový manažér Rádia Litera a Rádia Klasika, ktoré aj zakladal. V súčasnosti je zamestnaný ako riaditeľ Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou. Na Divadelnej fakulte VŠMU externe vedie ateliér autorského divadla.