Slávka Rude-Porubská

Žáner:
iné
Slávka Rude-Porubská (nar. 1977) žije v Mníchove a pracuje ako riaditeľka Mestskej knižnice v Dachau. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre vyštudovala germanistiku a žurnalistiku. Po ukončení vysokoškolského štúdia získala kvalifikáciu aj v oblasti medzinárodného kultúrneho manažmentu. V roku 2011 jej bol na Ludwig-Maximilians-Universität udelený doktorát z knihovedy za prácu na tému kultúrnej a grantovej politiky pre literárne preklady v Nemecku.  Venuje sa literárnemu prekladu zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny, organizovaniu… Čítať ďalej