Slavo Kalný photo 1

Slavo Kalný

27. 4. 1929
Veľké Rovné
Pseudonym:
Karol Ilavský
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, rozhlasová tvorba, iné

Autor o sebe

Ako motto knihy reportáží G. Gryzlova, ktorú som z jeho tvorby pripravoval, som si zvolil pár viet E. E. Kischa, lebo vyjadrujú aj moje novinárske krédo: „Nič nás tak neohromí ako čistá pravda, nič nie je exotickejšie ako svet vôkol nás, nič nie je fantastickejšie než vecnosť. A niet na svete nič senzačnejšie než doba, v ktorej žijeme.“

KALNÝ, Slavo: Persona non grata. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 51 – 66. (Reportáž z Národnej obrody 17.1 12. 1990 o sebe a udalostiach 22. – 23. 8. 1968)