Slavo Kalný photo 1

Slavo Kalný

27. 4. 1929
Veľké Rovné
—  23. 12. 2022
Bratislava
Pseudonym:
Karol Ilavský
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

LEIKERT, Jozef: Ľútoriadky za Slavom Kalným. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 3 – 4, s. 141 – 143.

MIKOLAJ, Dušan: Most medzi generáciami spisovateľov literatúry faktu. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 3.

ŠVIHRAN, Ladislav: Nestor slvoenskej reportáže. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 3. 2019, č. 11 – 12, s. 15.

ŠAH: Pripomíname si (Jaroslav /Slavo/ Kalný – 90). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 154 – 155.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 32.

ČOMAJ, Ján: Slavo Kalný: Svedkovia mojej doby. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 132 – 133.

-is-: Doba ako politické počasie (S. Kalný: Svedkovia mojej doby). In: Knižná revue, roč. XXI, 28. 9. 2011, č. 20, s. 2.

MORAVČÍKOVÁ, Marta: Slavo Kalný: Svedkovia mojej doby. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 1.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXV.

BALÁŽ, Anton – KALNÝ, Slavo: Reportáž je sakramentsky drahý žáner (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 12.

GORALOVÁ, Anna: Čisté vody Slava Kalného. Slavo Kalný: Božie muky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XIX,  28. 10. 2009, č. 22, s. 5.

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXI – XXXII.

BALÁŽ, Anton: Slavo Kalný: Zabudnite na Kocha. In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 3. 2009, č. 5, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BLAŽEKOVÁ, Lucia: Odpísané osudy (Slavo Kalný: Odpísaní). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 3. 2007, č. 7, s. 5.

APFEL, Viliam: Vzácny hold žurnalistom. Slavo Kalný: Páni novinári II. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 130 – 132.

SLÁVIKOVÁ, Anna – KALNÝ, Slavo: Keď autora bolia nohy (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 23. 11. 2005, č. 24, s. 12.

ŠIMKOVÁ, V.: Slavo Kalný. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠVIHRAN, Ladislav (na odovzdávaní cien AOSS v Zicyhho paláci 24. 6. 2005): Cena Klubu literatúry faktu za rok 2004. Slavo Kalný: Páni novinári. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. XIV.

BÁBIKOVÁ, Marta: Osudy znásobné osudmi iných (Slavo Kalný: Páno novinári). In: Knižná revue, 13. 10. 2004, č. 21, s. 8.

APFEL, Viliam: Malá pocta veľkým majstrom. Slavo Kalný: Páni novinári. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 127 – 129.

APFEL, V.: Rekviem za našich krajanov (Slavo Kalný: Drámy na hraniciach). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 5.

ŠAH: Jaroslav (Slavo) Kalný – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 158.

ČOMAJ, J.: Staré víno (Slavo Kalný: Ako umiera hotelier). In: Literika, 4, 1999, č. 1.

KENDA, M.: Slavo Kalný. In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 19.

SIVANOVIČOVÁ, A.: Ako ožíva reportér (Slavo Kalný: Ako umiera hotelier). In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 1.

BEŇO, Ján: Údel človeka a reportéra. Slavo Kalný: Ako umiera hotelier. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 279 – 282.

BODACZ, B.: Čo si doba robí s človekom (Slavo Kalný: Ako umiera hotelier). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 19.

DOMČEK, Martin: Báseň o sile človeka (Slavo Kalný: Ako umiera hotelier). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 13.

DUDINSKÝ, M.: Oživené Mŕtve duše (Slavo Kalný: Ako umiera hotelier). In: Slovenská republika, zv. 6, 16. 5. 1998, č. 111.