Taťjana Lehenová photo 1

Taťjana Lehenová

23. 1. 1961
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež, iné

Výberová bibliografia

KUBRICZKÁ, Lenka: Pornografickosť a gýčovosť výrazu v poézii Taťjany Lehenovej (Nad básnickou zbierkou "Pre vybrané spoločnosť"). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 66 – 74.

ŠAH: Taťjana Lehenová – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 160.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava 2005.

SLIACKY, O.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin 2001.

BOKNÍKOVÁ, A.: Slovenské poetky v premenách subjektu. In: Romboid, 36, 2001, č. 7 – 8, s. 47 – 55.

STANISLAVOVÁ, Z.: Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež. Prešov 1995.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Je Miška myška? In: Zlatý máj, 37, 1993, č. 1, s. 41.

BILÍK, R.: Skvelé príhody. In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 10, s. 165 – 166.

RÉDEY, Z.: Súčasná slovenská poézia v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. In: Rédey, Z.: Súčasná slovenská poézia v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. Nitra 2005, s. 22.

MARČOK, V.: Trafiť sa do básne. In: Slovenské pohľady, IV + 112, 1996, č. 3, s. 85 – 90.

Štyri pohľady na… T. Lehenová: Je Miška myška? Dotyky, 4, 1992, č. 6, s. 37.

HRVINÁK, T.: Prvé pohlavie? In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 7, s. 33 – 35.

ZELINSKÝ, M.: Poškrábané srdce. In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 7, s. 33 – 35.

BÁTOROVÁ, M.: Hrejivé verše. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 12, s. 4.

BOLDIŠOVÁ, E.: Neskáčme poetke do reči. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 4, s. 5.

BYSTRICKÁ, E.: Zbitá a veselá de-generácia. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 12, s. 4.

HAUGOVÁ, M.: S dráždivou, daždivou ľahkosťou… In: Romboid, 24, 1989, č. 12, s. 82 – 83.

ŠVANTNER, J.: Babylon a jeho gýče. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 14, s. 4 – 5.

ŠVANTNER, J.: Beat degeneration. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 4, s. 5.

URBAN, J.: O psoch a karaváne. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 12, s. 4.