Toňa Revajová

5. 11. 1948
Katowice (Poľsko)
Žáner:
pre deti a mládež, próza
Toňa REVAJOVÁ po maturite na Všeobecnovzdelávacej škole v Žiline (1966) študovala defektológiu v Olomouci (nedokončila). Pôsobila ako učiteľka v základných školách v Divine a v Rašove, od r. 1981 redaktorka mesačníka Kultúrny život Žiliny, v 90. rokoch pracovala v redakciách viacerých časopisov (Slovenka a i.), v súčasnosti je redaktorkou týždenníka Žilinské noviny. Svet detských dobrodružstiev zobrazila v knihách Vraveli proroci, že bude tma v noci (1983), O kráľovi a malej breze (1987), Pol prázdnin s tetou Kolieskovou (1989).… Čítať ďalej

Stránky