Toňa Revajová

5. 11. 1948
Katowice (Poľsko)
Po maturite na Všeobecnovzdelávacej škole v Žiline (1966) študovala defektológiu v Olomouci (nedokončila). Pôsobila ako učiteľka v základných školách v Divine a v Rašove, od r. 1981 redaktorka mesačníka Kultúrny život Žiliny, v 90. rokoch pracovala v redakciách viacerých časopisov (Slovenka a i.), v súčasnosti je redaktorkou týždenníka Žilinské noviny. Svet detských dobrodružstiev zobrazila… Čítať ďalej