Vladimír Barborík

2. 8. 1965
Bratislava

Výberová bibliografia

BLAŽOVSKÝ, Ján: Čo znamená byť spisovateľom. In: Sme, roč. 27, 1. 3. 2019, č. 51, príloha Magazín o knihách, s. XXIV.

POSPÍŠIL, Ivo (preložil Jaroslav Vlnka): Vladimír Barborík: Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu). /Spoza Moravy/. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 147.

CHAROUS, Emil: Hľadanie s otáznikmi. (Návrat k monografii V. Barboríka o prozaickom diele Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 60 – 68.

JURGA, Laco: Barborík číta Šikulu. Vladimír Barborík: Hľadanie rozprávača (prózy Vincenta Šikulu). In: Dotyky, roč. XXVI., 2014, č. 5, s. 59 – 60.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXX.

NAHÁLKA, Peter: "Poetika" edície. Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (... a dielo), René Bílik: Ľubomír Feldek, Tomáš Horváth: Dušan Mitana. (Recenzie). In: RAK, roč. VII, 2002, č. 1, s. 44 – 46.

DAROVEC, Peter: Barborík, Vladimír: Pavel Hrúz. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 366 – 368.

MATEJOV, Radoslav: Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (Palce na puzle doby). In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 3.

PETRÍK, Vladimír: Mladá tvorba opäť medzi nami. Peter Darovec – Vladimír Barborík: Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. (Recenzie a kritiky). In: RAK, roč. II, 1997, č. 3/4, s. 106 – 108.