Vladimír Barborík

2. 8. 1965
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, próza, iné

Výberová bibliografia

MARTIN, Makara: Polemicky vpred (recenzia na knihu Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor, Matuška). In: Vertigo, roč. 11, č. 4, 2023, s. 79 – 80.

TEPLAN, Dušan: O výskume slovenskej literatúry normalizačného obdobia (rozhovor). In: Fraktál, roč. 7, 2024, č. 1, s. 17 – 24.

ŠAH: Pripomíname si v auguste (Vladimír Barborík – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 7 – 8, s. 318.

MRAVCOVÁ, Vladimíra: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 (z vedeckého života; seminár 7. 5. 2019). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4, s. 323 – 325.

BLAŽOVSKÝ, Ján: Čo znamená byť spisovateľom. In: Sme, roč. 27, 1. 3. 2019, č. 51, príloha Magazín o knihách, s. XXIV.

POSPÍŠIL, Ivo (preložil Jaroslav Vlnka): Vladimír Barborík: Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta Šikulu). /Spoza Moravy/. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 147.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 36.

CHAROUS, Emil: Hľadanie s otáznikmi. (Návrat k monografii V. Barboríka o prozaickom diele Vincenta Šikulu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 60 – 68.

STRUHÁROVÁ, Terézia – BARBORÍK, Vladimír: Ľudský rozmer rozprávania (Hľadanie rozprávača. Prózy Vincenta Šikulu). Rozhovor. In: Knižná revue, roč. XXIV, 17. 9. 2014, č. 19, s. 22 – 23.

Autor neuvedený: V Literárnom informačnom centre práve v týchto dňoch vyšla monografia Hľadanie rozprávača, venovaná... In: Knižná revue, roč. XXIV, 11. 6. 2014, č. 12, s. 11.

JURGA, Laco: Barborík číta Šikulu. Vladimír Barborík: Hľadanie rozprávača (prózy Vincenta Šikulu). In: Dotyky, roč. XXVI., 2014, č. 5, s. 59 – 60.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXX.

NAHÁLKA, Peter: "Poetika" edície. Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (... a dielo), René Bílik: Ľubomír Feldek, Tomáš Horváth: Dušan Mitana. (Recenzie). In: Rak, roč. VII, 2002, č. 1, s. 44 – 46.

DAROVEC, Peter: Barborík, Vladimír: Pavel Hrúz. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 366 – 368.

MATEJOV, Radoslav: Vladimír Barborík: Pavel Hrúz (Palce na pulze doby). In: Knižná revue, roč. XI, 7. 2. 2001, č. 3, s. 3.

PETRÍK, Vladimír: Mladá tvorba opäť medzi nami. Peter Darovec – Vladimír Barborík: Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. (Recenzie a kritiky). In: Rak, roč. II, 1997, č. 3/4, s. 106 – 108.