Vladimíra Komorovská photo 3

Vladimíra Komorovská

17. 4. 1961
Trenčianske Teplice
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

POSPÍŠIL, Ivo: Tradice i experiment. Vladimíra Komorovská: Utešená família. (Knihy mesiaca). In: Romboid, roč. LII, 8. 10. 2017, č. 8, s. 93 – 95.

HALVONÍK, Alexander: Laudácia na román Vladimíry Komorovskej Utešená família (Bratislava: VSSS, 2015). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 173 – 174.

MATEJOV, Radoslav – KOMOROVSKÁ Vladimíra: Čiernym, bielym i čiernobielym ovciam (Rozhovor). Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 12.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Opravdu !utešená" rodinka. In: Literární noviny, 20. 9. 2016.
http://www.literarky.cz/literatura/recenze/22794-opravdu-utena-rodinka

ČÚZY, Ladislav: Vladimír Komorovská: Utešená família. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 127 – 129.

ŠAH: Vladimíra Komorovská – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 4, s. 159.

ČERVEŇÁK, A.: Vladimíra Komorovská: Bonvivánske chiaroscuro. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2011, č. 4, s. 124 – 127.

ČÚZY, L.: Vladimíra Komorovská: Bonvivánske chiaroscuro. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2011, č. 10, s. 121 – 122.

MAKARA, S.: Bonvivánske chiaroscuro Vladimíry Komorovskej. In: Slovenské národné noviny, 22. 2. 2011, č. 7, s. 8.

PRIBYLINCOVÁ, B.: Nádherná mozaika. In: Dotyky, roč. XXIII, 2011, č. 1, s. 69 – 70.

ZELEŇÁKOVÁ, H.: V šerosvite Bohémovej putiky. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 7, s. 44 – 45.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.

BANČEJ, M.: Vladimíra Komorovská: Bonvivánske chiaroscuro. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 11, s. 123 – 124.

DRASTICH, M.: Vladimíra Komorovská: Papendeklová idylka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 10, s. 130 – 132.

KANÁSOVÁ, A.: Vladimíra Komorovská: Bonvivánske chiaroscuro. In: Dotyky, roč. XXII, 2010, č. 4, s. 68.

KOPČOVÁ, Jana: Tiene partnerstiev (Vladimíra Komorovská: Bonvivánske chiaroscuro). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 29. 9. 2010, č. 20, s. 5.

PETRÍK, V.: Epilóg. In: Vladimíra Komorovská: Bonvivánske chiaroscuro. Bratislava : VSSS, 2010, s. 134 – 135.

SUCHÁNKOVÁ, M.: Paneláková story. In: Rak, roč. XV, 2010, č. 5, s. 42 – 44.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

HÜBNER, Vladimír: Zachráň sa, kto môžeš. In: Knižná revue, roč. XIX, 24. 6. 2009, č. 13, s. 5.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Desinsekcia nevyhnutná. In: Orol tatranský, č. 1, 2009, s. IV.

KALISKÝ-HRONSKÝ, R.: Z blata, či z opice? In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 2, s. 107 – 109.

KENDA, M.: Epilóg. In: Vladimíra Komorovská: Papendeklová idylka. Bratislava : VSSS, 2009, s. 109 – 111.

PRIBYLINCOVÁ, B.: Vladimíra Komorovská: Všivavé osudy. In: Dotyky, roč. XXI, č. 3 (2009), s. 59.

GREGOR, P.: Epilóg. In: Vladimíra Komorovská: Všivavé osudy. Bratislava : VSSS, 2008, s. 110.

SABOLOVÁ, Paula: Drsne pekné. Vladimír Komorovská: Všivavé osudy (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 17. 12. 2008, č. 26, s. 5.