Vlado Bednár

11. 2. 1941
Bratislava
—  17. 1. 1984
Bratislava
Pseudonym:
Fedor Vietor; Quido Maria Piaček
Žáner:
pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné
Vlado Bednár (otec → Štefan Bednár) v r. 1958 absolvoval Jedenásťročnú strednú školu, 1958 – 64 študoval novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1964 – 66 pôsobil ako asistent na Katedre novinárstva Filozofickej fakulty UK a súčasne bol redaktorom Kultúrneho života, 1966 – 70 redaktor časopisov ABC pioniera a Prud, 1970 – 75 redaktor vydavateľstva Smena v Bratislave, kde sa potom venoval profesionálne literárnej práci. Reprezentant satirickej a humoristickej prózy, debutoval knižkou Uhni z cesty (1964), po ktorej vydal zbierky noviel Divné… Čítať ďalej