Vlasta Hochelová photo 1
Foto © Peter Procházka

Vlasta Hochelová

28. 12. 1953
Košúty
Žáner:
odborná literatúra, poézia, próza
Vlasta Hochelová pracuje na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorkou Slovníka novinárskej teórie a praxe (2001), odbornej monografie Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo (2011) a básnických zbierok Sen o nespavosti (2008) a Po lakte v popole (2011), v ktorých sa zameriava na medziľudské vzťahy, najmä vzťahy v rodine, medzi ženou a mužom. Okrem odborných statí, uverejnených vo… Čítať ďalej