Zuzana Bakošová-Hlavenková photo 1
Foto © Peter Procházka

Zuzana Bakošová-Hlavenková

28. 6. 1947
Bratislava
—  28. 10. 2019
Bratislava
Žáner:
dráma, odborná literatúra
Zuzana BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ (otec → Mikuláš Bakoš), v r. 1962 – 65 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1965 – 70 divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. R. 1970 – 73 absolvovala študijný pobyt v Literárnovednom ústave SAV, 1974 – 78 bola internou vedeckou ašpirantkou, 1978 – 79 pracovníčka Umenovedného ústavu SAV, od r. 1979 vedecká pracovníčka Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie SAV, od r. 1990 pedagogička na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Štúdie a články o hereckej tvorbe… Čítať ďalej