6 slovenských básnikov

 

Mestská knižnica v Bratislave

Literárne informačné centrum

uvádzajú

Nadpis 6 slovenských básnikov 

Ján Buzássy, Mila Haugová,
Kamil Peteraj, Daniel Hevier,
Peter Repka a Ivan Štrpka

 

prezentácia novej slovensko-anglickej antológie básnikov

moderuje: Igor Hochel

v angličtine číta:  Janet Livingstone          

hudba: Valér Miko, Peter Baláž, Milan Mikulášových

 

utorok 31. augusta 2010 o 17:00 hod.

pozor zmena: Galéria Artotéka Mestskej knižnice, Kapucínska 1