…sa v apríli uskutočnil druhý ročník kul­túrneho a literárneho podujatia Noc lite­ratúry (Biblionoč) 2013. Tento rok sa doň zapojilo viac ako 700 kultúrnych inštitúcií. V ruských knižniciach, múzeách, galériách aj kníhkupectvách sa uskutočnili stretnu­tia, diskusie, čítania a ďalšie sprievodné podujatia za účasti spisovateľov, básnikov, knižných vydavateľov či literárnych vedcov. V rámci tohto ročníka usporiadatelia zorga­nizovali aj Čitateľský maratón – prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť najpopulárnejších autorov a najobľúbenejšie literárne diela ruských čitateľov.