Angelika Zöllner z Nemecka na štipendijnom pobyte

 

Od 26. júna je na 5-dňovom štipendijnom pobyte v Piešťanoch Angelika Zöllner, spisovateľka z Nemecka. Dokončuje preklad divadelnej hry Evy Maliti-Fraňovej Krcheň Nesmrteľný. Žije vo Wuppertale, píše poéziu i prózu, v roku 1998 napísala rozprávkový román pre mládež Das rote House (Červený dom). V súčasnosti pracuje na ďalšom románe.

D. Z.

Foto: Andrej Matuška