V tomto roku si pripomíname 150. výročie narodenia a 70. výročie úmrtia indického spisovateľa Rabíndranátha Thákura. Pri tejto príležitosti Univerzitná knižnica v Bratislave, informačné dokumentačné stredisko UNESCO a Kultúrna asociácia Nová Akropolis pripravili 21. marca, v prvý jarný a zároveň Svetový deň poézie, v Univerzitnej knižnici spomienkové podujatie. Kamila Poláková Hermannová v svojej prednáške zasvätene a s nadšením priblížila život a tvorbu jednej z najvýznamnejších osobností svetovej literatúry prelomu 19. a 20. storočia. Thákur počas života vydal niekoľko desiatok zbierok poézie, dvetisíc piesní, 40 drám (v mnohých sám vystupoval), dvanásť románov, niekoľko stoviek poviedok. Založil chlapčenskú školu a uni verzitu presadzujúcu myšlienku zbližovania národov a kultúr (funguje dodnes). Roku 1913 za básnickú zbier ku Gítáňdžali získal ako prvý spisovateľ z Ázie Nobelovu cenu za literatúru. Bol aktívny aj v spoločenskom živote, spolu s Mahatmom Gándhím bol považovaný za najvplyvnejšieho dobového mysliteľa Indie, na sklonku života aktívne vystupoval voči nacizmu.