Zaujímavé podujatie zažijú návštevníci múzea „Neue Nationalgalerie“ v Berlíne počas dňa, resp. noci 24. marca 2007. Uskutoční sa tam zvuková inštalácia básní 27 členských krajín Európskej únie. Básne prednesú herci – v troch hodinových vstupoch o 19.00, 20.00 a 21.00 hod. – v jazyku každej krajiny, a samozrejme aj v nemčine.

Slovensko reprezentuje poézia významnej poetky Dany Podrackej. V prednese Marty Lachovej zaznie báseň Vzkriesenie / Auferstehung (do nemčiny prebásnila Waltraud Jähnichenová). Celý projekt s názvom „Nacht der Schönheit“, Noc krásy, sa realizuje v rámci každoročnej dlhej noci múzeí.

V tomto roku sa uskutoční pri príležitosti osláv 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv (podpísané v Ríme 25. 3. 1957), ktoré boli jedným zo základov neskoršej európskej integrácie.

(jp, dh)