BOOK FAIR KATOWICE 2023 je za nami

Úspešné diskusné stretnutia v rámci mimoriadne navštevovaného knižného veľtrhu v Katoviciach zorganizovalo Slovenské literárne centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave a s poľskými vydavateľstvami Czarne a Wolne.

 

Katowický knižný veľtrh je už rokmi overená knižná inšpirácia a ponúka nielen prehľad toho najlepšieho v stredo- a východoeurópskom knižnom priestore, ale citlivo vníma aj spoločenské pohyby v ňom. Minuloročného čestného hosťa – Ukrajinu – tak tohto roku vystriedalo slobodné Bielorusko.

V sobotu 4. novembra 2023 mali svoj priestor diskusie s dvomi slovenskými autormi - Tomášom Forróom a Petrom Milčákom.

Stretnutie s renomovaným autorom reportáží z krízových oblastí v rôznych kútoch sveta Tomášom Forróom bolo venované najmä pútavému obsahu i pozadiu vzniku kníh, ktoré v roku 2022, resp. 2023 vyšli aj v poľskom preklade - ,,Donbas, svadobný apartmán v hoteli Vojna“ a ,,Zlatá horúčka“.

,,Absolútne fenomenálna reportážna práca!“, takýmito slovami zhodnotil tvorbu slovenského reportéra moderátor podujatia - známy poľský literárny kritik Szymon Kloska.

Krátko nato sa početnej poľskej odbornej i laickej verejnosti predstavil slovenský básnik, vydavateľ, literárny vedec a prekladateľ Peter Milčák. Počas literárneho podujatia pod názvom Pomalý pohyb pešiakov uviedol svoju básnickú zbierku Pokrvní bratia (Bracia krwi), ale venoval sa aj vydavateľskej a prekladateľskej činnosti, slovenskej poézii v poľských prekladoch, ako aj svojmu aktuálnemu pôsobeniu vo funkcii lektora slovenského jazyka a kultúry na Sliezskej univerzite v Katoviciach

  • BOOK FAIR KATOWICE 2023 je za nami - 0
  • BOOK FAIR KATOWICE 2023 je za nami - 1
  • BOOK FAIR KATOWICE 2023 je za nami - 2