Bratia Čapkovci na Slovensku

O vrúcnom vzťahu svetoznámych českých bratov Čapkovcov k Slovensku sa toho dosť pohovorilo i popísalo, ale komplexný pohľad naň ponúka po prvý raz vlastne až publikácia Bratia Čapkovci na Slovensku . Jej autorom je Ivo Veliký (1941) známy publicista a organizátor rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorý získal za rok 1992 Cenu Karla Čapka a od roku 2007 je držiteľom Pocty generálneho riaditeľa NOC Bratislava za šírenie umeleckého slova a propagáciu bohatstva slovenskej literatúry .

Jadrom a čitateľsky asi najpútavejšou je prvá časť Slovenské aktivity Jozefa a Karla Čapkovcov v rokoch 1912 –1938.  Dozvedáme sa v nej, ako  roku 1910 prišiel z Prahy do Trenčianskych Teplíc na post kúpeľného lekára MUDr. Antonín Čapek a ako za ním chodili od roku 1912 na prázdniny jeho deti. Neskôr sa Karel Čapek vyznáva zo vzťahu k Slovensku slovami: „...moji rodičia tam boli doma a ja sa tam už dávno cítim ako doma: Trenčínsko, Orava, Zlatomoravecko sú mi skutočne domovom v celkom intímnom zmysle...“

Autor zaznamenáva pobyty výtvarníka a spisovateľa Josefa (1887-1945) a publicistu a spisovateľa Karla (1890-1938), ale aj ich sestry Heleny v Trenčianskych Tepliciach, na Orave, v Turci, vo Vysokých Tatrách či inde na Slovensku. V prípade Karla napríklad aj návštevy u prezidenta T.G: Masaryka v zámku v Topoľčiankach. Približuje aj okolnosti vzniku niektorých literárnych diel . Najmä však cituje z Karlovych fejtónov, Josefových článkov a listov , ale aj spomienok blízkych a priateľov. Napríklad na stretnutie s Karlom vo Vysokých Tatrách si zaspomínala i Maša Haľamová.

Druhá časť s názvom Symbolický návrat bratov Čapkovcov na Slovensko a aktivity ich obdivovateľov v rokoch 1945 – 2008 zahŕňa medzi iným aj kapitolku o vzniku Kruhu priateľov českej kultúry na Slovensku či galériu nositeľov Ceny Karla Čapka, ale aj zoznamy prekladov diel Čapkovcov do slovenčiny.

Karel Čapek mnohé svoje hry a romány napísal na Slovensku. Medziiným i hru Loupežník. V súvislosti s ňou zaradil autor do publikácie svoju dávnejšie uverejnenú stať Ako to bolo s trenčianskoteplickým uvedením Čapkovho Loupežníka s podtitulom Pokus o objasnenie problému .Štvrtú časť tvorí Obrazová príloha, v ktorej nájdeme i rodokmeň rodiny.

Určite, k publikácii možno mať aj kritické pripomienky , ale čitateľ na ne asi rád zabudne. Nielen preto, že jeho dušu potešia originálne citácie a oko ilustrácie a kresby bratov Čapkovcov. Uvedomí si totiž, že Kruh priateľov českej kultúry Bratislava vydaním publikácie, i keď iba v náklade 600 kusov, urobil záslužný čin a vyplnil biele miesto na mape česko-slovenského vzájomného porozumenia.

V Českom centre v Bratislave uviedli publikáciu do života v polovici februára  Jeho  Excelencia veľvyslanec Českej republiky Vladimír Galuška a dvaja z organizátorov čapkovských slávností na Slovensku PhDr. Ladislav Lajcha, CSc., a Mgr. Štefan Vraštiak.

-eť-